Store sal

Kultur- og Sundhedscenter InSides største sal med plads til 240 personer ved borde og 305 på stolerækker.

Salen rummer en fleksibel scene med tilhørende lys, et mindre lydanlæg og en loftophængt projektor. Scenens standardopstilling er 4×8 m. (og 0,6 m i højden) med mulighed for større areal.

Der er adgang til trådløst internet i alle lokaler.

Kultur- og Sundhedscenter InSide råder over et mobilt lydanlæg til brug i mødelokalerne, ligesom overhead, flipover og ekstra projektor kan lånes. Der er også mulighed for at bruge kulturhusets klaver i forbindelse med lokaleleje.

Kontakt InSide

Fra InSide