Fællessalen

Sal med plads til 120 personer ved borde.

Loftophængt projektor og et mindre lydandlæg i lokalet.
Lille scene på 2×4 meter

Der er adgang til trådløst internet i alle lokaler.

Kultur- og Sundhedscenter InSide råder over et mobilt lydanlæg til brug i mødelokalerne, ligesom overhead, flipover og ekstra projektor kan lånes. Der er også mulighed for at bruge kulturhusets klaver i forbindelse med lokaleleje.

Kontakt InSide

Fra InSide