Billetinfo

Billetter til InSides arrangementer kan købes via de links, der er tilknyttet det enkelte arrangement eller på et af kommunens biblioteker.

Der gives i nogle tilfælde rabat til unge under 22 år og til grupper.

Det er muligt for handicappede at medtage en ledsager gratis til arrangementer i Favrskovs biblioteker og kulturhuse. Ordningen gælder kun til bibliotekernes og kulturhusenes egne arrangementer og omfatter handicappede, der er i besiddelse af ledsagerkort.
Ledsagerbilletten kan ikke købes på nettet, men kun ved personligt fremmøde.

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning, og uanset grunden til aflysning, refunderes gebyret ikke.

Kontakt InSide

Fra InSide