Sundhedscenteret


Sundhedscenteret

Kultur, sundhed og service smelter sammen i InSide.
Sundhedscenteret blev indviet i februar 2013 og rummer en bred vifte af forskellige sundhedstilbud. De har hver deres træffetidspunkter opg kontaktmuligheder. Se de forskellige tilbud (i alfabetisk rækkefølge) her:

Cykling uden alder

I foyeren møder du nogle gange en flot cykelrickshaw. Den er det synlige bevis på vores medlemskab af foreningen Cykling uden alder, som arbejder på at give ældre ret til vind i håret.

Vi er så heldige at have en aktiv stribe af engagerede cykelpiloter, som alle gerne vil ud at cykle med ældre – både dem på plejehjem og dem, der bor for sig selv.

Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet, og enten give en cykeltur eller til at få et lift, så kan du melde dig til på www.cyklingudenalder.dk, eller hos Christine Ellebæk Sørensen, cel@favrskov.dk eller på tlf. 8964 1503.
NB! Cyklen er pt. udlånt til Plejecenter Tinghøj

Dagcenter

Pensionister kan visiteres til aktivitetstilbud i dagcenteret. For at høre nærmere kontakt aktivitetsafdelingen på Solhøj på tlf. 89 64 16 82.

Forældrecafé

Et tilbud til gravide og forældre med nyfødte og småbørn.
Åbningstider: Første tirsdag og sidste fredag i hver måned kl. 10-12.

Hørevejledning

Åbningstider:
Hørevejlederen tilbyder telefonisk rådgivning hver torsdag kl. 9 – 11.
Ring til Lis Dahl Petersen på tlf.: 51703584 eller send en mail på lidp@favrskov.dk, som også kan hjælpe med kontakt til hørekonsulenten.

Jordemoder

Træffes efter aftale.

Kostkonsulent

For at benytte kostkonsulenten skal du have en henvisning fra din læge eller sundhedspersonale.
Kontakt kostkonsulent Mona Mikkelsen på tlf. 20 46 66 80.

Selvtræning

Pensionister har mulighed for at træne på egen hånd. Det kræver dog forudgående, grundig instruktion ved fysioterapeut. Ring til terapeuterne på 89 64 16 58.

Mandag – Torsdag: 17 – 21.30
Fredag: 15 – 21.30
Lørdag – Søndag: 7 – 21.30
Lørdag og søndag er der kun adgang med sygesikringskort for registrerede brugere.

Sundhedsklinik

Råd og vejledning om, hvordan du bedst passer på dit helbred og håndterer din sygdom.
Ring til os, hvis du vil besøge os.

Åbningstider:
Alle hverdage mellem kl.11-12. Eller bestil tid uden for normal åbningstid på tlf. 89 64 24 05.
Du kan bestille tid mellem kl. 7-7.30 og mellem 13.30-14.30.

Sundhedskurser

Tilbud til borgere med diabetes (type 2), hjertekarsygdom, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) eller kræft.
Du kan blive henvist til et sundhedskursus via egen læge eller fra hospital.

Læs mere på www.favrskov.dk/sundhedskursus eller kontakt sundhedsteamet på tlf. 2116 2643.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen inkontinensklinik og overvægtsklinik: Træffes efter aftale.

Træning

Ergo- eller fysioterapeutisk træning tilbydes borgere gennem Visitationen.
Du kan kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05.
Er du allerede visiteret til fysioterapi og har brug for at melde afbud eller på anden måde komme i kontakt med terapeuterne, så ring på tlf. 89 64 16 58 – læg eventuelt besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer.

Udearealer

Bag InSide er der etableret skaterramper til fri afbenyttelse, og på gruspladsen ved Sundhedscentret findes petanquebaner.
Er man ikke selv i besiddelse af petanquesæt, kan man henvende sig i Café InSide på første sal i kulturhuset. Her kan man i caféens åbningstid låne petanquekugler.

Åbne værksteder

De åbne værksteder kan frit bruges af alle voksne. Det er gratis at benytte værkstedernes maskiner, men du skal selv betale for materialer.

Åbningstider:
Mandag kl. 9-12 og kl. 18-21
Tirsdag-torsdag kl. 9-12
Fredag kl. 9-11.30
COVID-19: Der er direkte indgang til værkstederne fra “bagsiden” af kulturhuset. Der er plads til 23 personer – et nummersystem regulerer dette.