Referat fra brugermødet

BRUGERMØDE INSIDE MARTS 2023 – referat

Dagsorden

1) Præsentation af mødedeltagere

2) Året der gik i kulturhuset – Nyt om huset, nye initiativer m.v.

3) Stjernestunder og udfordringer – Hvad er gået rigtig godt, og hvad kan gøres bedre?

4) Praktisk – Information om booking mm

5) Vi kigger fremad i 2023 – Hvad har de forskellige brugere i gang af spændende tiltag

6) Eventuelt

Ad 1)

Deltagere
Følgende foreninger og organisationer var repræsenteret: Aktive Kvinder, Café InSide, Hammel Billedskole, Hammel Bridgeklub, Hammel Efterlønsklub, Hammel Førtids- og Pensionistforening, Hammel Kunstforening, HGF Banko, LOF Midtjylland, Repair Café InSide, Sallvation, Seniorgymnastik, Værkstederne.
Fra KFU: René Schneider. Fra InSide: Ny afdelingsleder Eva Svejvig samt Tina Hagstrøm og Anne Krull.

Ad 2 og 4)
Kulturhuset har fra årsskiftet fået ny afdelingsleder, Eva Svejvig. Eva kommer fra en stilling som koordinator for åbenskole-tilbuddet ved Viborg Bibliotekerne, oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har løbende uddannet sig inden for forskellige biblioteksfaglige discipliner og projektledelse. Og så er Eva opvokset i Hammel.

I InSide oplever vi at verden er vågnet igen efter Corona (men jo med nye udfordringer): velbesøgte koncerter m. Hempler og Sebastian samt Gintberg-show, men også interesse for oplevelser og/eller fællesskab uden store udgifter – 3D-Street Art af hollandske Remko Van Sheik, Viden på Vejen (gåture med indbygget oplevelse), tumlerum i Dansesalen, fællessang, oplæsning og strik, fugleture med oplæsning o.lign. En tendens som vi selvfølgelig er opmærksomme på og prøver at imødekomme.

Repair Café kører takket været de mange gæve og dygtige ”fiksere” med stor og stigende succes på værkstederne – der er nu dobbelt op og Repair Café to gange om måneden.

Huset bliver løbende fikset lidt op og ting skal skiftes. Nyt gulv på vej i biblioteket.

Booking
Stor aktivitet i huset. Vi prøver at gøre det så godt for alle som muligt, derfor er det også meget vigtigt at I fortæller os hvor mange I bliver og til hvilket formål I booker lokalet. Dels så vi kan pusle brikkerne på plads og dels sørge for, at de rigtige informationer kommer på oversigtstavlen i foyeren.

Ad 3)

Seniorgymnastik: øger kapaciteten og starter et ekstra hold – stor succes.

Sallvation: elsker at være her, startede under Corona og blev. Så mange at de faktisk ikke rigtig kan være flere.

Et vægmaleri er på vej i InSides stue-etage ved overgangen til Sundhedscenteret. KFU har bevilget et tilskud til at værk af kunstneren ”Mormor” – det afsløres den 14. april.

Ad 5)

Aktive Kvinder har 90 års fødselsdag i august. Kulturhuset kan også fejre fødselsdag i august – 25 år. Jubilæet skal selvfølgelig fejres, vi ved at planlægge hvordan og hvornår. Hvis man som forening gerne vil lave noget på dagen, så skriv til Tina Hagstrøm på bookinginside@favrskov.dk

Ad 6)

EVT::

Unge mennesker: Nogle gange skal de have lidt hjælp til, hvordan man skal være her, men vi fornemmer at de lytter. Vi synes det er positivt, at de faktisk har valgt at de vil være et sted med andre mennesker. Det kan også noget.

Forslag og input på mødet:

  • Pænere beplantning foran InSide – det arbejder vi videre med.
  • Stole i dansesal ødelægger gulvet – er ordnet nu.
  • Kunne være rart med oplysninger om de forskellige foreninger, så man kan henvise til hinanden. InSide arbejder med idéen. Hvis man gerne vil se, hvad der foregår i huset, kan man få et indtryk ved at kigge i bookingkalenderen https://book01.webbook.dk/favrskov/bookvisninginside/dagsoversigt.php
  • Opslagstavlerne i foyeren: Det opleves at der er for lidt plads. InSide opfordrer til at man laver sine opslag for ét arrangement ad gangen (lister over arrangementer ”sælger” dårligt), brug pænt billede og stor overskrift. Tina Hagstrøm styrer fremover opslagstavlerne og plakater kan mailes til hende på bookinginside@favrskov.dk
  • Foreningsarrangementer: Kulturhuset opfordrer til at man lægger sine arrangementer på www.kultunaut.dk. Arrangementer der foregår her i huset kommer nemlig fra Kultunaut og ind på kulturhusets hjemmeside: https://kalender.hammelkulturhus.dk/ Når foreninger opretter Facebook-begivenheder på deres arrangementer (dét er en god idé), så gør InSide til ”medarrangør” – så kommer det også på vores Facebookside. Fra 1. april og frem til at ældresagens IT cafe lukker i løbet af maj vil der være mulighed for at få hjælp til selvhjælp i IT caféen, for eksempel hvis KultuNaut driller, eller hvis man ikke kan gøre InSide til samarbejdspartner.

Kontakt InSide

Fra InSide