Referat fra brugermøde i InSide 5. april 2022

Dagsorden

1) Præsentation af mødedeltagere

2) Året der gik i kulturhuset – nyt om huset, organisering, nye initiativer m.v.

3) Dagligdagen i InSide – herunder booking, kommunikation, unge m.v.

4) Biblioteket – tilbud og muligheder

5) Bordet rundt – gensidig orientering om aktiviteter og projekter

6) Eventuelt

Ad 1)
Foreninger repræsenteret:
Værkstederne, værkstedsrådet, Hammel Pensionist - og efterlønsklub, Ældresagen i Hammel, Hammel Førtids- og Pensionistforening HGF Banko, Hammel Bridgeklub, Seniorgymnastik, Omsorgsklubberne i gl. Hammel Kommune, Hammel Kunstforening, Hammel Billedskole, Favrskov Dramaskole, Sallvation Gospelkor, Café InSide.
Byråd/Kultur- og Fritidsudvalget:
René Schneider (C), Simon Buus Olsen (V)
InSide:
Lene Bjarke Skov, Anne Oldau Krull

Ad 2)
Organisering:
Leder af Hadsten Kulturhus Sløjfen har sagt sin stilling om og opgaven skal på forsøgsbasis deles mellem lederne i hhv. Hammel og Hinnerup – Lene Bjarke Skov og Ulla Knudgaard Fisker.
Forandringer:
Café- og bowling-område er blevet opgraderet og fremstår nu meget mere charmerende
Mødegangen er blevet malet i varme farver og mødelokalerne er på vej med nye billeder på væggene
Lille foyer har fået ny udsmykning i form af en ”kunstnervæg” – navne på udvalg af optrædende i huset gennem tiden.

Ad 3)
Vi er i gang igen efter Corona. Der er igen travlhed i lokalerne, husk at bruge bookinginside@favrskov.dk (ikke Tinas mail) og afvent bekræftelse på booking. Vi vil være meget glade for så mange oplysninger som muligt – deltagerantal (cirka), teknik mm. Det gør arbejdsgangene langt mere effektive.
Vi har mange unge mennesker i huset. Det vil vi som udgangspunkt gerne have. Men lige nu larmer de, er utryghedsskabende og efterlader et syndigt rod. Der arbejdes på det fra flere fronter, desværre ikke med de ønskede resultater.
Repair Café er et nyt tiltag – det går fremragende men mange frivillige og masser at reparere.
Vi glædes over at have en del samarbejder mellem flere foreninger – idéen om en foreningslørdag blev lagt ned af Corona. Vi gør det til efteråret i stedet.

Ad 4)
Biblioteket er for alle – og rigtig mange lægger vejen forbi. Ikke mindst nu, hvor en kæmpe borgerserviceopgave også løses på biblioteket: Overgangen til MitID. Man skal huske at bestille tid. Fra 20/4 kan der også brevstemmes (folkeafstemning).
Spændende litteratur, film, musik og spil for både børn og voksne. Det vi ikke har, kan vi ofte skaffe – også bøger på andre sprog. En lang række digitale muligheder (se www.favrskovbib.dk) – man skal være oprettet som låner for at kunne benytte dem.
Læsekredse: Der kommer introaften i løbet af efteråret.

Ad. 5)
Foreningerne også i gang igen efter Corona – spændende arrangementer og ture. Vær opmærksom på at de ofte er for alle og ikke kun for medlemmer.

Ad. 6)
Tilsyneladende problemer med at toiletdøre går i baglås (mangler præcis lokation)

Det er som om der bliver slukket for varmen i Fællessalen omkring 20:45 - der bliver susende koldt ved fødderne mm.

Gelænder ønskes til scenetrappen i Store Sal

Længere åbningstider i caféen ønskeligt i forbindelse med foreningsarrangementer, nogle foreninger har lavet aftale med caféen om "salgsvogn"

InSide: Vi kigger på det – husk at give os besked om eventuelle problemer løbende, så vi kan løse dem.

Kontakt InSide

Fra InSide