Brugerråd


Brugerråd

InSides brugerråd har til opgave at medvirke til at udvikle kulturhuset som aktivitets- og kursussted, samt at behandle hendvendelser fra husets brugere.

Brugerrådets sammensætning:

Lokalhistorisk Arkiv: 1
Værkstederne: 1
Ungdomcafeen: 1
Personale: 1
Øvrige brugere: 2

Lederen af kulturhus InSide er født medlem og sørger for indkaldelser og referater fra møderne

Møder:

Mindst 2 gange om året eller efter behov