Øvrige faciliteter


Øvrige faciliteter i InSide

HammelSundhedscenter

Kultur, sundhed og service smelter sammen i InSide. Så snart du træder inden for døren kan du benytte en lang række kultur- og sundhedstilbud.

Ud over kulturhusaktiviteterne – som er beskrevet på www.hammelkulturhus.dk – rummer huset følgende aktiviteter:

BIBLIOTEK

Lån bøger, musik, film og spil. Biblioteket kan også bruges til læsning, studier og søgning på nettet, eller børnene kan bruge rummet til leg og kreative aktiviteter. Biblioteket yder lettere borgerservice.

Åbningstider:

Alle dage kl. 07-22

Med betjening:

Mandag:10-18
Tirsdag-torsdag: 13-17,
Fredag: 10-15
Lørdag 10-13 (1.10-30.3)

Se mere på www.favrskovbib.dk

BOWLING

Bowling InSide råder over otte professionelle baner, som også bruges til turneringer og firmabowling.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 10-21
Lørdag 12-21
Søndag lukket

Se mere på www.bowlinginside.dk

CYKLING UDEN ALDER

I Kulturhus InSide står der en flot, rød cykelrickshaw.
Den er det synlige bevis på vores medlemskab af foreningen Cykling uden alder, som arbejder på at give de ældre ret til vind i håret.
Vi er så heldige at have en aktiv stribe af engagerede cykelpiloter, som alle gerne vil ud at cykle med ældre – både dem på plejehjem og dem, der bor for sig selv.
Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet, og enten give en cykeltur eller til at få et lift, så kan du melde dig til på www.cyklingudenalder.dk, eller hos Christine Ellebæk Sørensen, cel@favrskov.dk eller på tlf. 8964 1503.

DAGCENTER

Pensionister kan visiteres til aktivitetstilbud i dagcenteret.
For at høre nærmere kontakt aktivitetsafdelingen på Skaghøj på tlf. 89 64 16 82.

FORÆLDRECAFÉ

Et tilbud til gravide og forældre med nyfødte og småbørn.
Åbningstider: Første tirsdag og sidste fredag i hver måned kl.10-12.

GALLERI

Oplev en lang række kunstudstillinger. Udstillingerne varetages primært af Hammel Kunstforening.

UDEAREALER

Bag InSide er der etableret skaterramper til fri afbenyttelse, og på gruspladsen ved Sundhedscentret findes petanquebaner.
Er man ikke selv i besiddelse af petanquesæt, kan man henvende sig i Café InSide Upstairs på første sal i kulturhuset. Her kan man i caféens åbningstid låne petanquekugler.

HØREVEJLEDNING

Åbningstider:

Hørevejledning: Hver torsdag 9-11
Hørekonsulent: 1. torsdag i hver måned 9-11

JORDEMODER

Træffes efter aftale.

KOSTKONSULENT

For at benytte kostkonsulenten skal du have en henvisning fra din læge eller sundhedspersonale.
Kontakt kostkonsulent Mona Mikkelsen på tlf. 20 46 66 80.

LOKALHISTORISK ARKIV

Åbningstider:

Mandag kl. 19-21. Torsdag kl. 14-18. Eller efter aftale med arkivleder Poul Nørgaard Jensen på
tlf. 89 64 15 08 eller mail pnj@favrskov.dk

http://www.hammelarkiv.dk/

RESTAURANT OG CAFÉ

InSide Upstairs er husets café og restaurant.
Se mere på www.insideupstairs.dk eller facebook.com/insideupstairs
Tlf. 89 64 15 12.

SELVTRÆNING

Pensionister har mulighed for at træne på egen hånd. Det kræver dog forudgående, grundig instruktion ved fysioterapeut. Ring til terapeuterne på 89 64 16 58.

SUNDHEDSKLINIK

Råd og vejledning om, hvordan du bedst passer på dit helbred og håndterer din sygdom.

Ring til os, hvis du vil besøge os.

Åbningstider:

Alle hverdage mellem kl.11-12. Eller bestil tid uden for normal åbningstid på tlf. 89 64 24 05.
Du kan bestille tid mellem kl. 7-7.30 og mellem 13.30-14.30.

SUNDHEDSKURSER

Tilbud til borgere med diabetes (type 2), hjertekarsygdom, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) eller kræft.
Du kan blive henvist til et sundhedskursus via egen læge eller fra hospital.

Læs mere på www.favrskov.dk/sundhedskursus eller kontakt sundhedsteamet på tlf. 2116 2643.

TRÆNING

Ergo- eller fysioterapeutisk træning tilbydes borgere gennem Visitationen.
Du kan kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05.

ÅBNE VÆRKSTEDER

De åbne værksteder kan frit bruges af alle voksne. Det er gratis at benytte værkstedernes maskiner, men du skal selv betale for materialer.

Åbningstider:

Mandag kl. 9 – 12 og kl. 18-21
Tirsdag – torsdag kl. 9 – 12
Fredag kl. 9 – 11.30