Referat fra brugermøde i InSide 5. april 2022

Dagsorden1) Præsentation af mødedeltagere2) Året der gik i kulturhuset – nyt om huset, organisering, nye initiativer m.v.3) Dagligdagen i InSide – herunder booking, kommunikation, unge m.v.4) Biblioteket – tilbud og muligheder5) Bordet rundt – gensidig orientering om aktiviteter og projekter6) EventueltAd 1)Foreninger repræsenteret:Værkstederne, værkstedsrådet, Hammel Pensionist – og efterlønsklub, Ældresagen i Hammel, Hammel Førtids- og […]